Algemene voorwaarden website

1.
www.vickyofthevalley.be is de website van RB Horeca met maatschappelijke zetel/adres te Itegemseweg 62 te 2222 Heist-op-den-Berg en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0652890667.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u telefonisch bereikbaar op het nummer +32 498 13 51 38 . U kunt ons via e-mail bereiken via het contactformulier.

2.
Onze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Vooreerst zijn er de algemene voorwaarden die u hier vindt (linken naar de algemene voorwaarden die ik via apart bestand bezorgde).

Daarnaast zijn er bijkomend aan de algemene voorwaarden een aantal specifieke voorwaarden van toepassing als u iets aankoopt via onze webshop. Voor zover deze strijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden primeren de specifieke.

Onze algemene voorwaarden (zowel de algemene al de specifieke (deze laatste enkel bij een aankoop via onze webshop) zijn van toepassing op elke overeenkomst die we met u afsluiten. Wij hebben het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tussen ons te sluiten overeenkomsten is de versie van onze algemene voorwaarden van toepassing die op het moment van de contractsluiting geldt.

3.
Wij verwijzen tevens naar onze privacyverklaring en disclaimer welke eveneens toepassing vinden. U kan deze hier nalezen.

4.
De klant moet zich registreren om een bestelling te kunnen plaatsen. Hij verbindt er zich toe zijn persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen en actueel te houden. De klant zorgt ervoor een sterk wachtwoord te nemen en dat niet aan anderen te geven.

5.
De prijzen worden op onze site aangegeven inclusief BTW. Als er verzendingskosten zijn die extra worden aangerekend wordt dit ook op onze webshop aangegeven.

6.
Betalingen gebeuren via de online betaalservice van Mollie. De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door Mollie. Zij zijn verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en/of problemen met de betaling. Wij dragen terzake geen enkele verantwoordelijkheid.

7.
De verzending gebeurt aan het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. Eens het pakket werd verzonden kan dit adres niet meer worden gewijzigd.

8.
Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met de lokale wetgeving van de landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

9.
De op de website aangegeven levertermijnen gelden richtinggevend.

10.
Voor de producten die u als consument via onze website koopt hebt u volgens het Belgisch Wetboek van economisch recht (WER) recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassingen voor bestellingen geplaatst door rechtspersonen en (andere) ondernemingen. U hebt ook geen herroepingsrecht voor de producten aangegeven in art. VI.53 WER.

Zo hebt u onder andere geen herroepingsrecht voor
-de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
-de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
-de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
-de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft
-de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
-de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Als u gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. U kunt hiervoor desgewenst gebruik maken van het contactformulier op de website.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat en verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.

De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Koningin Astridlaan 27 te 2500 Lier

 
Winkelwagen