PRIVACYPOLICY & DISCLAIMER

De hiernavolgende privacypolicy en disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website  vickyofthevalley.be.

Via deze policy laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. We geven tevens aan waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan en uw gebruikservaring verbeteren. Wij benadrukken overigens dat wij bij alle procedures (registratie, opslag en gebruik) de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strikt in acht nemen.

Iedere bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. Elke bezoeker verbindt er zich toe geregeld deze regels en voorwaarden na te lezen om op deze wijze de meest actuele versie ervan te kennen. Wij behouden ons overigens het recht voor deze voorwaarden en regels te allen tijde te wijzigen. Deze pagina is daarbij het laatst aangepast op datum 19 maart 2021.

Deze privacy policy is niet van toepassing op sites waarmee op deze site eventueel gelinkt wordt. De bezoekers van deze sites worden dan ook verzocht de policy van de betreffende site door te nemen.

 1. De website www.vickyofthevalley.be staat onder het beheer van RB Horeca, met maatschappelijke zetel/met adres Itegemseweg 62 te 2222 Heist-op-den-Berg en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. BE0652890667. De verdere contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.vickyofthevalley.be.
 2. Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver aangemaakt worden en die via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen. Die stellen u in staat bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal u onze website wenst te raadplegen.Wij gebruiken meer bepaald volgende cookies :
  test_cookie.doubleclick.netAdvertisementDit cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.15 minuten
  _ga.vickyofthevalley.beAnalyticsDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.2 jaar
  _gid.vickyofthevalley.beAnalyticsDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen, en de bezochte pagina’s in een anonieme vorm.1 dag
  PHPSESSIDwww.vickyofthevalley.beNecessaryDeze cookie is eigen aan PHP-toepassingen. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met het oog op het beheer van de gebruikerssessie op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.sessie
  cookielawinfo-checkbox-necessarywww.vickyofthevalley.beNecessaryDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk”.1 jaar
  cookielawinfo-checkbox-non-necessarywww.vickyofthevalley.beNecessaryDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie “Niet-noodzakelijk”.1 jaar
  _gat.vickyofthevalley.bePerformanceDeze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om het aantal verzoeken te beperken en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.

  U kan uw browser dusdanig instellen dat hij u informeert als cookies worden geplaatst. U kan cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies kan wel leiden tot het verminderen van de functionaliteit van de website.

  De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Combell NV of die van een derde partij.

  Wij gebruiken deze informatie om informatie over uw bestellingen op te slaan, om boodschappenlijsten te bewaren, om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik (eventueel schrappen/verder aanvullen).

  • 3.1 Bij elk bezoek aan onze site worden uw acties opgeslagen in log files op de webserver. Concreet worden volgende gegevens opgeslagen :
   -op welk moment de files worden bekeken
   -uw IP-adres
   -bezochtte pagina’s
   -verwijzingen
  • 3.2 Als u gebruik maakt van de webshop/diensten van www.vickyofthevalley.be hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van het door u gekozen product of dienst worden de volgende gegevens door ons verzameld en verwerkt:Registratie bij www.vickyofthevalley.be: persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, betaalmethode, status van de betaling, gekochte productenNieuwsbrief : voor- en achternaam, emailadres

   Contactformulier en services : persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer

  • 3.3. Onze webshop zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken (eventueel schrappen/verder aanvullen): om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop ervan; om retouren en retourbetalingen te kunnen verwerken; om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden; om u commerciële informatie te verzenden zoals informatie over artikelen, evenementen, aanbiedingen en acties van www.vickyofthevalley.be, om analyses te kunnen uitvoeren; om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.Hierbij maken wij voor bepaalde onderdelen gebruik van de diensten van derden.

 3. Indien u ons een mail of bericht stuurt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar relevante persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Combell NV of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Als u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Combell NV of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 4. Gevoelige informatie die wij zouden verkrijgen over bezoekers wordt beschermd en dit zowel on– als offline.

 5. Wij geven uw gegevens niet door aan derden, noch om niet, noch betalend, tenzij de wet ons hiertoe verplicht of het noodzakelijk is voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending edm.. In enkele gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Wij dragen zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en onze website versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

 6. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die bij Combell NV wordt opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Hiervoor kan u een mail sturen via ons contactformulier. Indien u de gegevens van uw account wil wijzigen kan u dat doen via ‘mijn account’.

 7. Wij kunnen de gegevens die wij van u krijgen gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes, informatie en diens meer naar uw mail- of postadres te verzenden hetzij via mail hetzij via gewone briefwisseling. U krijgt in elke communicatie de mogelijkheid om deze service stop te zetten.Als u geen informatie van onze webshop meer wenst te ontvangen of uw gegevens uit het bestand wil verwijderd hebben kan de nieuwbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen nieuwsbrief.

 8. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 9.  Alle informatie die op de website staat (zowel tekst, beelden en video) wordt louter ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Wij kunnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in deze informatie. Eventuele onjuistheden, tekortkomingen en diens meer op de site kunnen aan de bezoeker geen recht geven op een financiële of andere compensatie.

 10. De bezoeker erkent dat alles wat op deze website staat (zowel teksten, beeldmateriaal enz.) de intellectuele eigendom is van RB Horeca. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden ervan op eender welke wijze is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RB Horeca. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser.

 11. Voor vragen/opmerkingen over deze voorwaarden en ons privacybeleid kan u terecht bij Vicky Thomas via ons contactformulier.
 
Winkelwagen